Disclaimer

Disclaimer

Door gebruik te maken van de website van CRISAR wordt u geacht van onderstaande voorwaarden op de hoogte te zijn en de voorwaarden te accepteren. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en is op geen enkele wijze aangepast aan persoonlijke omstandigheden. Aan de gegevens die op deze website staan weergegeven, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Gegevens kunnen worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij CRISAR. Alle rechten zijn voorbehouden. Gegevens van de website mogen niet worden gekopieerd, overgeplaatst, opgeslagen of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van CRISAR.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit CRISAR iedere aansprakelijkheid uit voor verouderde, onvolledige of anderszins onjuiste informatie alsmede voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van gegevens die op deze website staan weergegeven. CRISAR is voorts niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onderbrekingen van de website, technische fouten, virussen of andere verstoringen. Ook is CRISAR niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via of voortkomende uit de website, zoals de verzending van e-mail, vertraging of manipulatie door derden