Leadership Accountability Team & Organisatie

Stuur je op verantwoordelijkheid bij anderen?

Zijn de afdelingsdoelen en de organisatiedoelen behaald? Geef je mensen voldoende ruimte voor zelfsturing? Denk je wel eens dat je het beter kunt? Staat de bedrijfscultuur efficiënt werken in de weg? Kun je meer uit de onderlinge samenwerking van je mensen halen?

Er is voor de organisatie, de medewerkers en ook voor jou winst te behalen met de Leadership Accountability training.

Wat bereik je?
  • Meer resultaat in minder tijd
  • Verantwoordelijkheden helder
  • Zelfsturing in je organisatie
  • Flow en focus in communicatie
  • Attitudeverandering: doelgericht denken en handelen
  • De nieuwe attitude en vaardigheid doorbreken bedrijfscultuurbarrières en inefficiënt gedrag
  • Je houdt energie over
De confrontatie

De eerste trainingsdag start met een confrontatie met jezelf. Je ervaart  dat verantwoordelijkheid nemen veel verder gaat dan je dacht. Deze conclusie over jezelf is een extra stimulans om te oefenen. Wij werken met de methode Resultaatgericht Doorvragen (RD) van Crisar. Deze specifieke vraagstijl maakt in de ochtend al duidelijk wat je anders kunt doen. Je leert om juist door te vragen waar je nu stopt.  Met een (hoger) helder doel voor ogen.

Je ervaart direct het verschil met wat je nu doet. Ook als je al geleerd hebt om doelgericht door te vragen ervaar je deze aanpak als verrassend anders en werkelijk resultaatgericht. Niet de zoveelste vaardigheid maar een natuurlijke vorm van handelen die bij je past. Je leert om doelgericht te sturen op resultaat waarbij je persoonlijke belemmeringen van jezelf en anderen doorbreekt  Ook in situaties waar om de hete brij heen wordt gedraaid. Al na de eerste trainingsdag kun je niet meer anders denken en handelen.

Zelfsturing vanuit verantwoordelijkheid

De training gaat uit van het zelfsturende vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Je houdt de verantwoordelijkheid bij de ander en wijkt daar niet van af. Je bemerkt dat de ander zelfstandig problemen resultaatgericht oplost, zonder dat je zelf in de inhoud verzandt. Hierdoor krijg je relevante informatie in minder tijd boven tafel. Het gesprek verloopt vloeiender en natuurlijker. Door consequent te sturen op verantwoordelijkheid leer je de ander om duurzaam resultaatgericht te denken en werken. Dit is echte zelfsturing. Je bedenkt geen oplossingen meer voor anderen en durft er nu op te vertrouwen dat de ander verantwoordelijkheid kan vertalen naar concrete oplossingen en resultaat. Je omgeving ervaart je als betrokken en doelgericht.

Algemene informatie

Een in-company training Leadership Accountability kan effectief worden toegepast in elke organisatie met casuïstiek op maat. De eerste trainingsdag levert direct resultaat op voor de organisatie. De training is gericht op leidinggevenden en adviseurs en is o.a. toepasbaar bij werknemers,  naaste collega’s en klanten.

De training is intensief en het tempo ligt hoog. De training bestaat uit 2 dagen met een tussenperiode van enkele maanden. De groep bestaat uit 3-8 personen. Persoonlijke aandacht is gegarandeerd. De training bestaat voor 80% uit ervaringsgerichte oefeningen in groepjes van maximaal 4 deelnemers met een eigen trainer. Je past het geleerde direct toe, in bilaterale setting en in groepsverband. De training nodigt uit tot actieve inzet.

Duurzaam

Elke investering die je doet vertaalt zich direct in de ontwikkeling van doelgericht communiceren en resultaatgericht leiding geven en adviseren. De techniek levert op korte termijn zoveel effect op dat je het blijft toepassen en zelfs verder uitbouwt.

De attitude verandering is na de eerste trainingsdag gerealiseerd en iedereen gaat ermee aan de slag. De nieuwe resultaatgerichte denk en handelswijze creëert een hefboomeffect binnen de organisatie. De één pakt het makkelijker op dan de ander. Het is van belang dat de leidinggevende consequent resultaatgericht aanstuurt. Om dit proces te ondersteunen en toepassing op de werkvloer te borgen is één van onze trainers maximaal 3 dagdelen aanwezig in de periode tussen de eerste en tweede trainingsdag.

Kosten

€ 7.500 ex BTW per groep van 3-4 deelnemers

€ 10.000 ex BTW per groep van 5-8 deelnemers

Twee dagen van 9 uur met een tussenperiode van enkele maanden

Inclusief snacks, werkmateriaal, voorbereiding en evaluatie

Lees hier de reacties over Leadership Accountability (RD) Team & Organisatie

Neem contact met ons op voor meer informatie of boekingen