Reacties Leadership Accountability

Mariënne Verhoef, Lid Raad van Bestuur Spirit!

Leadership Accountability heeft mij geleerd hoe je echt een resultaatgerichte organisatie kunt krijgen. De aanpak maakt voor jezelf helder wat je wilt bereiken, wie er verantwoordelijk is, wat iedereen werkelijk gaat doen en hoe je het borgt. De indringende manier waarop Margreet en haar collega’s de training geven zorgt ervoor dat je het je vanzelf eigen gaat maken. Een welkome aanvulling voor onze jeugdzorginstelling Spirit!

 

Krispijn Plettenberg, Adviseur Corporate Communicatie DAS

In mijn advieswerk maak ik dagelijks gebruik van Resultaatgericht Doorvragen. Een supermethode om de verwachtingen van opdrachtgever en adviseur concreet te maken en te houden, altijd met oog voor het doel en resultaat. Mijn werk is effectiever en leuker geworden en mijn interne klanten zijn tevreden. Ze behouden hun eigen verantwoordelijkheid en hebben nu echt een adviseur naast zich. Een aanrader voor iedereen die genoeg heeft van interne miscommunicatie.

 

Pierrette Gaasbeek, Clustermanager Energie & Vervoer bij directie Juridische Dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Ik haal nu uit een gesprek meer informatie in minder tijd, zowel bij mijn medewerkers als in externe relaties. Met aansturen ervaar ik dat ik anderen meer ruimte geef terwijl ik tegelijkertijd meer dan ooit rechtstreeks op mijn doel stuur. Hier gebruik ik onder andere de vraagtechnieken van de training voor, maar ook de inzichten die ik heb gekregen over mezelf, anderen en de emotionele interactie tussen mensen. Ik sta meer boven een gesprek waardoor ik doelgerichter stuur. Laatst kreeg ik van collega’s te horen dat ik sterker ben en beter met moeilijke situaties om kan gaan. Ik ben meer mezelf en denk vanuit mijn eigen kracht. Een moeilijke situatie is niet langer moeilijk.

 

Esther Overweter, Regiomanager Zaanstreek/Waterland Spirit!

Ik kan niet meer anders denken en handelen. Als onderdeel van een MD-traject heb ik de 2-daagse training Leadership Accountability in-company gevolgd. Geen idee wat het was, niemand trouwens. Ik zou wel zien. Dat kon ik wel vergeten: ik was vanaf de eerste minuut geprikkeld, zat rechtop en had afwisselend angstige en hilarische momenten. Margreet en haar trainers hebben een zeer directe wijze van trainen. De training begint op het moment dat zij binnenkomen. Zij laten in hun hele houding: wat zij zeggen, hoe ze iets zeggen, Resultaatgericht Doorvragen tot zijn volle wasdom komen. De training vond ik heftig. De confrontatie met mijn eigen ingesleten routine, mijn eigen achterliggende motieven en angsten, mijn onvermogen om echt concreet te zijn. En dat terwijl ik toch echt bekend sta als slagvaardig, to the point en (te)straight!
Het principe van verantwoordelijkheid helder stellen en vervolgens de vraag of de verantwoordelijkheid werkelijk genomen wordt biedt een glashelder uitgangspunt voor leidinggeven. De wijze waarop doelstelling en bijkomende problemen worden geëxploreerd geven me focus. Ik laat me niet meer afleiden of verleiden tot de zijpaden die altijd zo belangrijk lijken. We spreken klare taal. Werken volgens Resultaatgericht Doorvragen levert mij energie op, ik bereik sneller resultaat en zie mijn medewerkers ‘groter’ worden en zelfstandiger. In communicatie zie ik nu veel beter wat van mij is en wat van de ander is. Vroeger raakte ik nog wel eens geïrriteerd, wat dan weer weerstand opleverde bij de ander. Dat is nu verdwenen.
De training is een perfecte combinatie van leren, reflectie, oefenen en afkijken van de trainers. Naast het gegeven dat ik “gegrepen” ben, heb ik samen met mijn collega’s een gezamenlijke ontwikkeling doorgemaakt die maakt dat we nu met elkaar ook doelgerichter en sneller werken.

 

Esther Metekohy, Manager Jeugdreclassering Bureau Jeugdzorg Amsterdam

Leadership Accountability heeft voor mij veel opgeleverd. In gesprekken met medewerkers kom ik sneller tot de kern. Ik stuur het gesprek, door ‘simpelweg’ consequent naar de ander te luisteren en hier doelgericht met mijn volgende vraag op in te springen. Gesprekken duren niet meer onnodig lang omdat ik effectiever ben geworden in het stellen van de juiste vragen. Ik merk het meteen als ik RD een keer niet toepas. Mijn energie neemt dan af, terwijl ik juist energie overhoud als ik RD wel toepas. Door Leadership Accountability (en in het bijzonder de bewustwording van mijn eigen rol hierin) voel ik mij zekerder, prettiger, duidelijker en nuttiger in gesprekken met medewerkers, mijn directe collega managers en met mijn leidinggevende. RD komt de samenwerking ten goede, aangezien mijn gesprekspartner en ik zelf doelgericht ‘met elkaar aan de slag zijn’ en ik dit proces op een effectieve wijze weet te beïnvloeden

 

Joost van Duin, Financieel Manager (ad interim) Eneco

Het effect van de instrumenten die in de training zijn aangereikt verrast mij dagelijks weer. Vroeger nam ik beslist en duidelijk de leiding. Nu realiseer ik me dat leiding geven het faciliteren van zelfredzaamheid is. Na de training van Crisar benader ik medewerkers opener, ik vraag naar meningen en deel verantwoordelijkheden met hen. Er ontstaat ruimte voor duurzame groei van mens en bedrijf. Om leiding te kunnen geven, heeft Margreet van Eek mij geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen rol in communicatie met anderen. Margreet vraagt haarscherp en vasthoudend door. Ze dringt door tot de kern. Tijdens haar training wist ze een setting te creëren, waarin rationele managers op integere wijze bloot kunnen leggen waar het hen echt om gaat of aan schort in menselijke interactie. Aan de termijn waarop ik nageniet van de energie van deze training merk ik dat de handreikingen duurzaam zijn.

 

Hier vindt u alle informatie over Leadership Accountability voor Leidinggevenden

Neem contact met ons op voor meer informatie of boekingen