De Mensen

Margreet van Eek (mr)            FEIT coach, RD trainer

Margreet van EekMargreet van Eek heeft na haar studie Nederlands Recht als zelfstandig interim manager, adviseur en coach gewerkt. Daarnaast heeft zij een opleiding gevolgd in hypnotherapie. In 2005 heeft zij Crisar opgericht. FEIT en Leadership Accountability RD zijn in deze tijd ontstaan vanuit de ervaring dat het veel mensen ontbreekt aan concrete technieken om zichzelf aan te sturen en/of de omgeving tot zelfsturing te bewegen. Margreet wil zoveel mogelijk mensen laten ervaren hoe zij hun gevoel bewust kunnen gebruiken om richting te geven aan hun leven.

 

Pierrette Gaasbeek (mr)         RD trainer

Pierrette heeft na haar studie Nederlands Recht aan de wieg gestaan van de Autoriteit Consument en Markt. Zij was daar o.a. als teamleider verantwoordelijk voor de afhandeling boetezaken in de bekende bouwfraudezaak en als clustermanager voor de sector Energie en Transport. Na 15 jaar ACM heeft Pierrette 3 jaar als advocaat gewerkt bij Bird & Bird met als specialisatie mededingingsrecht en energierecht. Daarnaast is Pierrette docente bij de Grotius specialisatie-opleiding Nederlands en Europees Mededingingsrecht en andere postacademische leergangen (Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht). Pierrette is mede-auteur van het boek ‘Integraal Mededingingsrecht’ en zij heeft diverse artikelen over het mededingingsrecht geschreven. Pierrette werkt nu vanuit haar eigen advocatenkantoor.

 

Wouter van Eek (dr, arts)        Adviseur

Wouter is na zijn studie geneeskunde gepromoveerd en heeft zich gespecialiseerd in de bedrijfs-gezondheidszorg. Hij heeft gewerkt als bedrijfsarts, gezorgd voor de modernisering van de bedrijfsartsenopleiding en een directiefunctie bekleed bij de toenmalige grootste Arbo-dienst van Nederland (RBB). Wouter was mede-oprichter van de voorloper van de bedrijfstak Arbodiensten en de Stichting Kwaliteitsverbetering Gezondheidszorg (SKB). Hij is vanuit talloze landelijke commissies, waaronder voorzitter van de Commissie van Deskundigen SGRC/KNMG, sturend geweest in de kwaliteitsbewaking van de opleiding van bedrijfs -en verzekeringsartsen.