Reacties FEIT Zakelijk

Gulhan Yilmaz-Yildirim, Principal Operational Manager Randstad

Ik ben onder de indruk van het traject dat ik heb doorlopen onder de bezielende leiding van Margreet. Ik ben tot het inzicht gekomen dat het gevoel de beste raadgever is die je kan hebben. Feitelijk voelen en mijzelf sturen naar rust helpt mij enorm richting kalmte, kracht en helderheid. Margreet heeft mij o.a. geholpen door mij de FEIT technieken aan te leren en door continu nieuwe handvatten te geven. Daarbij speelde zij in op mijn situationele en specifieke behoefte waarbij ze altijd doortastend was. In haar aanpak is Margreet ook gepast confronterend, warm betrokken en enorm toegewijd. Dit traject heeft wat mij betreft bijgedragen aan een voor mij belangrijke doorbraak. Ik zal het daarom ook zeker anderen gunnen en aanbevelen.

Rob Pijpers, afdelingsmanager De Nederlandsche Bank

Een team bestaat uit individuen, elk met hun eigen bagage en ervaringen uit het verleden die de onderlinge samenwerking in de weg kunnen staan. Het team functioneert dan niet meer optimaal. En dan is FEIT een hele effectieve manier om de prestaties van het team weer vlot te trekken en naar een hoger niveau te brengen. Individuele coaching in combinatie met teamsessies over een korte periode werpen direct vruchten af. De onderlinge relatie verbetert, het team-overleg gaat sneller, er wordt to-the point overlegd en besluiten genomen en de creativiteit in oplossingen neemt toe. FEIT is een mooie ervaring.

Mieke Kagenaar, manager Logistics and Sorting De Nederlandsche Bank

De aanleiding voor FEIT was de samenwerking in ons managementteam. Al na één sessie plukte ik persoonlijk de vruchten van FEIT. Zaken in mijn hoofd werden helderder, dat zorgde voor meer ruimte en rust. Dit werkt zowel privé als zakelijk. Ook in het managementteam zien we dat we stappen maken. Zonder me anders voor te doen of een trucje aan te leren, ben ik krachtiger geworden en zorg ik dat gesprekken constructief verlopen. Ik laat me niet meer (af)leiden door allerlei randzaken die er niet toe doen.

Fiona Lijffijt, legal counsel Isala

Voorafgaand aan de training dacht ik dat FEIT bepaalde vaardigheden aanleert waardoor ik beter vanuit mezelf advies zou kunnen geven. Tijdens het eerste coachgesprek werd direct duidelijk dat het juist niet gaat om het aanleren van vaardigheden. Integendeel, ik heb juist afgeleerd om continu in mijn hoofd te `zitten´, daar zit mijn kracht niet. Ik ervaarde hoe het is om naar mijn basisgevoel te gaan en te voelen dat daar een krachtig fundament huisvest. Dat was echt een unieke ervaring die ik nu zelf op kan zoeken. FEIT coaching drong door tot mijn binnenste en van vanuit dat punt ging ik aan de slag. Ik voelde wat me emotioneel in de weg stond en weet dat ik terug kan vallen op mijn eigen fundament. Ik heb geleerd welke signalen erop duiden dat ik niet dicht bij mezelf sta en hoe ik weer terugkeer om van daaruit te handelen. Dit proces gaat steeds sneller en nu doe ik het automatisch. Daardoor kijk ik anders naar dingen en mensen om me heen. Ik doorzie bepaalde – voorheen nog lastige – situaties beter en reageer effectiever en efficiënter waardoor ik op een rustige manier sneller mijn gespreksdoel bereik. Het mooiste compliment dat ik heb gekregen is dat ik ‘gewoon’ ben en dat ik me niet laat leiden door wat andere mensen vinden dat ik ben. FEIT zet een proces in gang dat na coaching doorwerkt in de wijze waarop ik situaties tegemoet treed.

Denise Verwiel, projectleider ABN AMRO

FEIT heeft voor mij heel veel betekent. Zowel zakelijk als privé. Belangrijkste is dat ik eindelijk de ‘sleutel’ heb gevonden tot innerlijke verandering! Ik ben door de jaren heen in verschillende coachings-trajecten wel altijd een stukje bewuster geworden, maar de ‘knop” om het daadwerkelijk anders te doen, had ik nog niet gevonden. Margreet heeft me die sleutel aangereikt. Op basis van echt dieper voelen, belanden bij je ware bestuurder, de ware IK. En vanuit die kern beslissingen nemen, actie ondernemen, handelen en communiceren. Je niet laten beïnvloeden door wat je Hoofd roept of vindt. Dit was voor mij persoonlijk meteen ook de grootste uitdaging, omdat we in onze westerse maatschappij gewend zijn ons hoofd serieus te nemen en alles te willen beredeneren en verklaren. Margreet hielp me daarbij en doorbrak dit, door het aanreiken van haar FEIT techniek en mij te blijven sturen naar mijn gevoel. Het fijne is dat ze dit op een hele prettige manier doet. Met veel warmte, met humor, ook gepaste strengheid (want oh wat zit het oude patroon van dat hoofd geloven er toch ingeslepen….), door te luisteren naar mijn verhaal en te voelen wie ik ben en wat ik nodig heb. En mocht je al de illusie hebben dat ‘gevoel’ iets abstracts of zweverig is, Margreet maakt het zo gewoon, bijna tastbaar. Daardoor ook zo geschikt en toegankelijk voor iedereen; denker of doener, emotioneel of nuchter, filosoof of strateeg; bij haar ben je thuis! En als het dan lukt om door middel van FEIT bij je gevoel te blijven, dan ervaar je dat áltijd de Ware Bestuurder (je echte IK) praat. Dat is dé kern van wie je bent en dan is het altijd goed! Vanuit daar heb ik afgelopen tijd gehandeld en gecommuniceerd. Hierdoor ben ik altijd trouw en eerlijk naar mezelf. Dit geeft me een heel krachtig gevoel! En dat anderen die kracht ook ervaren blijkt uit de positieve feedback die mijn omgeving me geeft. Onzichtbare muren vallen ineens om omdat ik met collega’s communiceer vanuit mijn gevoel en daar resultaatgericht naar handel. Woorden schieten te kort  om mijn goede ervaringen te omschrijven; gewoon zelf doen! Ik raad het iedereen aan.

Marianne den Boef, manager Corporate Communicatie DAS 

Ik kan deze training niet vergelijken met enige andere training die ik heb gevolgd. Niet qua benadering en niet qua effect. De  diepgaande FEIT techniek is bijzonder krachtig. Hier ervaar ik werkelijk mijn innerlijke kracht. Bovendien weet ik nu hoe ik vanuit mijn gevoel kan leven en werken. Mijn intuïtie is helder. Deze techniek raak ik niet meer kwijt. En het effect motiveert me om nog verder te gaan. Ik ben creatiever en haal op een lossere manier meer uit mezelf en mijn team. Ratio en gevoel liggen bij mij nu dichter bij elkaar. Ik kan beter loslaten en voel me rustiger. Privé ben ik meestal mezelf maar zakelijk was ik vaak wat afstandelijk. Nu stuur ik daar heel bewust op bij. Voorheen signaleerde ik ook wanneer er weerstand was bij een gesprekspartner, of wanneer een gesprek niet lekker liep. Nu weet ik heel precies wat er gebeurt bij de ander en kan ik daar met mijn gedrag invloed op uitoefenen. Eigenlijk word ik niet meer weerhouden door mijn eigen gevoelens van terughoudendheid als ik tegen een muur van “tot hier en niet verder” op loop. Ik communiceer effectiever, leg mijn gevoel in een gesprek en benoem wat ik zie. Mensen reageren daar goed op. Ook bij de ‘hardere’ boodschappen. Ik ervaar nu meer zinvolle diepgang in mijn gesprekken. Het effect is dat ik beter en oprechter contact heb met mijn collega’s. Er is meer betrokkenheid. Dat leidt tot natuurlijk commitment, een sterke motivatie en afspraken die nagekomen worden. En dat levert sneller en beter resultaat op.

Esther, manager Randstad

Door FEIT snap ik het verschil tussen emoties en gevoel. Voor ik met FEIT begon dacht ik dat ik meer vanuit mijn emoties moest gaan communiceren om effectiever te zijn. Ik heb ervaren dat mijn gevoel, mijn echte gevoel, veel dieper zit dan emoties. Emoties en alles daaromheen is een cognitieve bezigheid. Communiceren vanuit mijn gevoel, is wat mij betreft juist het tegenovergestelde van emoties en véél effectiever! Ik heb geleerd om mijn intuïtie bewust in te zetten. Vroeger wist ik dingen ook intuïtief maar nu kan ik mijn intuïtie bewust snel toepassen in alle dagelijkse situaties en mijn richting bepalen. Dit helpt me bijvoorbeeld bij het geven van persoonlijke feedback, het stellen van grenzen en het vasthouden aan mijn eigen aanpak.

Daan Smit, eigenaar Brandfirm

Op m’n 20ste ben ik m’n eerste bedrijf gestart. Inmiddels zijn daar 2 ondernemingen bijgekomen. In totaal werken er zo’n 40 á 50 mensen voor me. Nu ben ik 27 en ik heb veel verantwoordelijkheden. Daar komt natuurlijk ook stress bij kijken. Alhoewel ik altijd probeer het beste voor iedereen te realiseren, gaan er altijd wel dingen fout. Het vinden van de juiste oplossing geeft druk en lukt niet altijd. Voordat ik FEIT kende voelde ik deze druk heel sterk. Ik was 24/7 bezig met werk en had vaak moeite om rust te vinden. Het risico was dat als dit te lang duurde dat ik overspannen kon raken. Met FEIT heb ik geleerd om uit mijn hoofd te gaan en terug naar m’n gevoel. Dit zorgt ervoor dat ik zelfs in de meest stressvolle situaties altijd m’n hoofd koel weet te houden en dit ook niet meer als stress ervaar. Doordat mijn hoofd leeg is, ben ik ook creatiever en kom ik sneller tot oplossingen. Naar aanleiding van mijn sessies bij FEIT, heb ik mijn team ook naar Margreet gestuurd. Ik merk heel sterk in de organisatie de effecten van FEIT. Voor mensen individueel heeft het veel opgeleverd. Ze ontwikkelen zich sneller en kunnen bijvoorbeeld ineens presentaties geven voor grote groepen. Ze kunnen veel meer verantwoordelijkheden aan zonder dat de werkdrukbeleving toeneemt.

Tom de Ridder, team manager Brandfirm

Margreet heeft mij in november 2016 nieuwe technieken geleerd om met leuke en minder leuke situaties om te gaan. De technieken ervaar ik als een verrijking voor mijn leven. Nu, een jaar later, gaat het onbewust en vanzelf. Vroeger werd alles vanuit mijn (beïnvloedbare) hersenen aangestuurd, tegenwoordig neemt mijn gevoel een groot deel van deze ‘taken’ over. De drie grootste life changers zijn voor mij dat ik privé dichter bij mezelf blijf wat enorm veel rust geeft, dat ik vanuit voelen beter begrijp wat er bij andere mensen speelt waardoor ik me minder snel stoor aan eigenschappen waar ik me vroeger wel aan stoorde. En het voelt alsof ik het minder druk heb op mijn werk terwijl ik 2x zoveel mensen aanstuur, meer verantwoordelijkheden heb en veel meer uitvoer. Vrienden en collega’s die ik heb doorgestuurd bedanken me voor het doorsturen en zijn nieuwe ambassadeurs van FEIT.

Elmar Bonke, managing director Fresh Toast

In het huidige leven ervaren we steeds meer prikkels van buitenaf. Prikkels die er constant voor zorgen dat ons hoofd niet stil staat. Hierdoor zijn we in ons hoofd bezig in plaats van dat we daadwerkelijk leven naar onze eigen identiteit. Voeg daar een social media aan toe waar we continu worden geconfronteerd met de (on)waarheden uit het leven van anderen en een overload aan prikkels is een feit. Dit gebeurde ook bij mij. Door de start van mijn eigen bedrijf en een constante overload aan prikkels kon ik geen rust meer vinden in mijn leven. Ik kon niet meer genieten van de momenten met vrienden of überhaupt een goede mening vormen over wat ik wilde. Dit was voor mij de reden om met Crisar aan de slag te gaan. Margreet heeft mij door haar sessies bewust gemaakt van mijn onderbuikgevoel. We zijn niet op de wereld gezet om alles te overdenken, maar we zijn op de wereld gezet met een gevoel. Dit gevoel vertelt ons wat we wel of niet leuk vinden. De zin, luister naar je onderbuikgevoel komt ergens vandaan. Ik heb geleerd om in dit onderbuikgevoel te leven en ernaar te luisteren. Na de eerste twee heftige, maar fijne, sessies ging er al direct een wereld voor mij open. Geluiden, geuren en omgevingsfactoren werden puurder. Mijn hoofd werd stil en ik ervaarde direct veel meer rust. Het lukte weer om te luisteren naar mijn gevoel. Nu leef en acteer ik naar mijn eigen wensen en ervaar ik veel meer rust. Heb ik ergens geen zin in, of toch geen goed gevoel bij een festival? Dan zeg ik af en ga ik niet. Ervaar ik verdriet? Dan vecht ik er niet meer tegen maar accepteer ik dat een verdrietig gevoel ook een gevoel is. Ik weet wat ik wil en voel wat goed is. Ik merk dat deze manier van leven veel echter is. En ook gewaardeerd wordt door mijn omgeving. Het is een proces waar je zelf voor moet werken, omdat je constant bewust gaat worden van je gevoel en er naar gaat handelen. Het resultaat is het meer dan waard.

Wanda Groeneveld, programmaleider Huisvesting Spirit

Feit heeft mij de handvatten gegeven om de ratel in mijn hoofd te stoppen waardoor ruimte ontstond om het te hebben en voelen waar het echt over gaat. Het brengt mij rust en maakt mij meer efficiënt en doeltreffend.

Edith Kuiper, manager P&O Spirit!

Het concept FEIT oogt in de folder en op de site verbluffend helder en ogenschijnlijk simpel. FEIT van Margreet van Eek is een confronterende coaching die mij bewust heeft gemaakt van mijn manier van handelen en voelen en wat de invloed daarvan is op mijn resultaten. De directe toepasbaarheid in mijn dagelijkse werk levert snel resultaat en verdieping op. Onderscheid maken tussen wat van mij is en wat van de ander, in mijn eigen kracht staan en daardoor helder zien wat er gebeurt en wat ik wil. Veel ballast kan overboord en ruis verdwijnt, ik hou daardoor ook meer energie over en ben in staat het over de juiste dingen te hebben. Conclusie: Met een geweldige coach als Margreet is FEIT helder en simpel, doen!

Vicky Loeber, HR adviseur Bureau Jeugdzorg

Deze training gaat verder dan de bekende theorie, modellen en vaardigheidstrainingen. Hier ervaar je ook hoe je met je gevoel in je eigen kracht kunt staan en hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op voelen en denken. Ik heb geleerd om denkpatronen bij mezelf en anderen te herkennen en indien nodig te doorbreken. Daarnaast ben ik veel bewuster geworden van de rust die ik voor mezelf kan creëren. Hierdoor voel ik me minder opgejaagd en heb ik meer energie.

Juli Niebuhr, hoofd HR Medecines Sans Frontieres Germany

Ik heb bijzonder goede resultaten geboekt met FEIT en Resultaatgericht Doorvragen (Leadership Accountability). Op de werkvloer (en privé) merk ik dat ik medewerkers meer ruimte geef om zelf tot oplossingen en langdurige resultaten te komen. Het beter voelen en bij mezelf blijven leidt er toe dat ik beter gefocust mijn aandacht op anderen kan richten en minder snel afdwaal. Problemen verliezen hun zwaarte en worden uitdagingen waar een concrete oplossing voor gevonden kan worden. Ik merk duidelijk dat de rust en het vertrouwen die ik zelf uitstraal onmiddellijk leidt tot positieve reacties van mijn omgeving (werk en privé).

Sander Luckers, architect one architecture

Mijn werkdruk is hoog in een chaotisch bedrijf met weinig structuur en veel verwachtingen. Het was voor mij lastig om mijn hoofd koel te houden, zeker zonder veel werkervaring. Mijn hoofd zat vol zaken die ik dacht op te kunnen lossen door hard te denken en te vergelijken. Ik heb nu veel meer leren luisteren naar gevoel. Ik ervaar dat mijn gevoel mij zelden in de steek laat. Daarmee zijn een heleboel overwegingen overbodig geworden. De onophoudelijke chaos in mijn hoofd werd ogenblikkelijk minder. Ik heb geleerd negatieve gevoelens te accepteren, dingen te laten zijn zoals ze zijn. Weten wat goed voelt is essentieel. Mijn wens om overzicht te willen hebben werd minder relevant. Mijn rust is een gereedschap geworden waarover ik zelf beschik. En overzicht komt nu vanzelf. Doordat ik beter naar anderen luister en bijstuur op hoe ik me voel en gedraag is de werksfeer efficiënter en prettiger. Het gevoel meer bewust te zijn van wie ik ben is geruststellend en een uitstekende basis om te blijven werken aan mijn zelfkennis, reflectie en gedrag.

Tanja Lensink, redacteur DAS

Na een paar afspraken met Margreet heb ik het gevoel dat ik een ander mens geworden ben. Ik voelde me altijd geremd tijdens zakelijke besprekingen. Hierdoor sprak ik mijn mening en ideeën vaak niet uit, wat een onbevredigend gevoel gaf. Via mijn leidinggevende kwam ik bij Margreet terecht. Al na de eerste afspraak met Margreet wist ik exact waarom ik zo geremd was, en nog belangrijker: hoe ik hier verandering in aan kan brengen. Het is echt ongelooflijk hoe snel Margreet de vinger op de zere plek weet te leggen en welke praktische handvaten zij aanreikt waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik sta nu ontspannen en open in mijn werk en ook in mijn privéleven ervaar ik elke dag de positieve gevolgen van de training

Koen van den Berg, advocaat Sluis van den Berg

Na enige jaren werkervaring merkte ik dat ik mijn functie tegen obstakels aanliep. Het plezier in mijn werk verdween en daarmee de energie die ik er ooit uit haalde. Het voelde uiteindelijk als een doodlopende weg. Het liefst wilde ik iets totaal anders gaan doen. Concrete ideeën daarover gaven mij nieuwe energie en inspiratie. Feitelijk liet het mij niet meer los. Wat mij evenmin meer los liet was de vraag waarom ik mij eigenlijk op de ingeslagen weg bevond. Wat waren mij drijfveren geweest? In alle eerlijkheid leken deze eerder extern ingegeven en beredeneerd dan intrinsiek. Gevoelsmatig stond ik ver van mezelf af. Duidelijk was dat dit anders moest, wilde ik fundamentele keuzes kunnen maken. Ik wist ook dat ik hierbij een onafhankelijke en eerlijke steun in de rug nodig had en kwam uit bij Crisar. Door haar persoon, ervaring en aanpak bleek Margreet in staat om mij feilloos en zonder omhaal naar mijn gevoel te loodsen. Van daaruit maakten gedachten en emoties automatisch plaats voor rust en kracht, waarin ik gevoelsmatig weet wat ik wil en hoe dit te bereiken. Bovendien worden doelen, verantwoordelijkheden en de communicatie met anderen glashelder, wat enorm veel energie oplevert.  Dit geldt net zo goed in werk als privé. Al na enkele sessies is dit resultaat doorlopend.

Bob, accountmanager Private Banking Rabobank

Mijn gesprekken met collega’s en klanten lopen nu, na 4 sessies, soepeler en doelgerichter. Ik behoud meer de lijn in het gesprek en draag op het juiste moment de juiste dingen aan. Daardoor kan ik in een gesprek sneller bruggetjes slaan om mijn doel te bereiken. Ik voel me rustiger omdat ik geleerd heb hoe ik mijn gevoelens over me heen kan laten komen zonder selectief te zijn. Daardoor reageer ik niet meer impulsief op het gedrag van anderen. Ik voel me sterk omdat ik weet dat ik in elke situatie mezelf kan blijven. Vanuit mijn rust kan ik vervolgens sneller schakelen. Ik hoef dan niet meer zo mijn best te doen, het gesprek loopt eigenlijk vanzelf en ik bereik zonder veel inspanning mijn doel.

Hier vindt u alle informatie over FEIT Coaching

Neem contact met ons op voor meer informatie of boekingen